Vuoden putkiremontti 2023 voittaja

Vuoden putkiremontti 2023 -kilpailun voittajaksi valittiin Asunto Oy Säästörasti. RAPP toimi hankkeen rakennuttamisen tehtävissä tarveselvityksestä alkaen.

Hankkeen projektipäällikkö Sebastian Nordström kommentoi tämän hankkeen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä seuraavaa:

Eri vaiheissa hanketta järjestettiin mm. osakastyöpajoja, joissa osakkaat pääsivät keskustelemaan ja suunnittelemaan putkiremontin lisäksi myös muista yhtiön kehitystarpeista.

Laadukkaalla valmistelulla ja osakkaiden osallistamisella päätöksenteosta tuli loogista ja sujuvaa.

Viestinnän toteuttamisesta ja koordinoimisesta vastaavaksi tahoksi perustettiin erillinen viestintäryhmä, jossa oli mukana hankkeen kaikkien osapuolten edustajat.

Varsinainen urakka kilpailutettiin hankesuunnittelu- ja luonnossuunnitteluvaiheen jälkeen tavoite- ja kattohintaisena projektinjohtourakkana, joka mahdollisti myös jatkumoa yhteistyöhenkiseen hankkeeseen ja mahdollisti urakoitsijan aikaisemman integroinnin ja osallistumisen suunnitteluun.

Yhteistyö sujui kaikkien urakoitsijoiden kesken erinomaisesti ja toteutus varmistettiin mm. erilaisten yhteensovituspalaverien sekä suunnitelmakatselmuksien avulla.

Hankkeella ensisijainen tavoite oli aina ensimmäisenä ratkoa yhdessä ongelmat, jotta työt eivät häiriintyneet ja saatiin minimoitua mahdolliset vahingot tai muut seuraamukset.

Hankkeessa oli hyvä henki ja osapuolien edustajat olivat selkeästi yhteisellä asialla.